İnsan Kaynakları Politikası

Tuna Aluminium vizyon ve stratejik amaçlarını kurum kültürüne sahip nitelikli bireylerden oluşan çalışan profili sayesinde gerçekleştirdiğine inananmakta olan kurumumuz; çalışanların oryantasyonu, mesleki gelişimi ve motivasyonu için tüm İK fonksiyonlarını etkin bir şekilde gerçekleştirmekte ve yönetmektedir.

İnsan merkezli olarak tüm İK süreç ve uygulamalarımızı günün şartlarına göre güncellemek, değer üretecek şekilde sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

Bu doğrultuda kurum kültürüne sahip nitelikli işgücünün ilk tercihi olmayı; çalışanlarımıza değer üretebilecekleri huzurlu bir iş ortamı sağlayarak sürekli gelişim ve yeni kariyer olanakları sunmayı; başarılı, nitelikli, özgüven sahibi ve lider kadrolardan oluşan bu yapılanmayı istikrarlı ve sürekli hale getirmeyi amaçlamaktayız.